دربارۀ شرکت طراحی والا

«والا» در لغت به معنای بلند مرتبه، برتر و عالی مقام است به این ترتیب طراحی والا یعنی طراحی بلند مرتبه. آرمان استودیوی طراحی والا چنین است. دستیابی به طرح‌های والا، ارزشمند و رفیع، آنچنان که کاربران در تعامل با محصولات و خدمات تجربه ای عالی و شگفت انگیز کسب نمایند. دستیابی به این هدف ممکن نیست اگر ملزومات آن فراهم نباشد. در شرکت طراحی والا ارزشها، ماموریت، چشم انداز و زیرساخت‌های سازمان به خوبی تعریف شده اند تا این مجموعه از ابتدا با نگاهی طراحانه، دقیق و هوشمندانه رهسپار آینده باشد: